Vinhomes Phú Quốc

Back to Projects

Vinhomes Phú Quốc

Diễn họa

Vinhomes Phú Quốc

Dự án Vinhomes Phú Quốc. Địa điểm: Phú Quốc, Kiên Giang. Chủ đầu tư: Vingroup. Năm thực hiện: 2016

Thực hiện bởi CCARCHITECT