Vinhomes Gadernia

Back to Projects

Vinhomes Gadernia

Diễn họa

Vinhomes Gadernia

Dự án Vinhomes Gadernia. Địa điểm: Hàm Nghi, Nam Từ Liêm - TP Hà Nội. Chủ đầu tư: Vingroup. Năm thực hiện: 2016

Thực hiện bởi CCARCHITECT