Villa Vinhomes Riverside

Back to Projects

Villa Vinhomes Riverside

Diễn họa

Villa Vinhomes Riverside

Dự án Villa Vinhomes riverside. Địa điểm: Khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên - TP Hà Nội. Chủ đầu tư: Vingroup. Năm thực hiện: 2015

Thực hiện bởi CCARCHITECT