Victoria Văn Phú

Back to Projects

Victoria Văn Phú

Diễn họa

Victoria Văn Phú

Dự án Victoria Văn Phú. Địa điểm: Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông - TP Hà Nội. Chủ đầu tư: Văn Phú Invest. Năm thực hiện: 2016

Thực hiện bởi CCARCHITECT