T&T VInh

Diễn họa

T&T VInh

Dự án tổ hợp TTTM, nhà ở và căn hộ T&T. Địa điểm: số 1 Quang Trung - TP Vinh. Chủ đầu tư: T&T group. Năm thực hiện: 2017

Thực hiện bởi CCARCHITECT