Sun Grand City

Back to Projects

Sun Grand City

Diễn họa

Sun Grand City

Dự án Sun Grand City. Địa điểm: Thụy Khuê, Tây Hồ - TP Hà Nội. Chủ đầu tư: Sun group. Năm thực hiện: 2017

Thực hiện bởi CCARCHITECT