Showroom Volvo

Back to Projects

Showroom Volvo

Văn phòng, showroom

Showroom Volvo

Dự án Showroom VolVo. Địa điểm: Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty TNHH ô tô Bắc Âu Hà Nội. Năm thực hiện: 2016.

Thực hiện bởi CCARCHITECT