Showroom ELLY Time city

Back to Projects

Showroom ELLY Time city

Văn phòng, showroom

Showroom ELLY Time city

Dự án Showroom ELLY Time city. Địa điểm: Minh Khai, Hai Bà Trưng - Hà Nội. Chủ đầu tư: ELLY. Năm thực hiện: 2017.

Thực hiện bởi CCARCHITECT