Service Apartment - Bắc Ninh

Back to Projects

Service Apartment - Bắc Ninh

Hotel, resort

Service Apartment - Bắc Ninh

Dự án khách sạn Remy. Địa điểm: Lô đất 21.22 phường Kinh Bắc - TP Bắc Ninh. Chủ đầu tư: Mr. Tâm Remy. Diện tích: 130m2 Năm thực hiện: 2017

Thực hiện bởi CCARCHITECT