Platinum Cinema The Gadern

Back to Projects

Platinum Cinema The Gadern

Diễn họa

Platinum Cinema The Gadern

Dự án Platinum Cinema. Địa điểm: Khu đô thị The Gadern, Mỹ Đình - TP Hà Nội. Chủ đầu tư: Platinum Cinema Complex. Năm thực hiện: 2017.

Thực hiện bởi CCARCHITECT