Nhà lô phố 05

Back to Projects

Nhà lô phố 05

Nhà ở, căn hộ

Nhà lô phố 05

Dự án Nhà lô phố 05. Địa điểm: Khu dân cư Tây đường Liên Sở, Đông Hương - Thanh Hóa. Chủ đầu tư: Mr. Sơn. Diện tích: 97 m2. Năm thực hiện: 2016.

Thực hiện bởi CCARCHITECT