Movenpick

Diễn họa

Movenpick

Dự án Movenpick. Địa điểm: Phú Quốc, Kiên Giang. Chủ đầu tư: M.I.K group. Năm thực hiện: 2017

Thực hiện bởi CCARCHITECT