M.I.K Park Vista

Back to Projects

M.I.K Park Vista

Diễn họa

M.I.K Park Vista

Dự án M.I.K Park Vista. Địa Điểm: Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè - Tp HCM. Chủ đầu tư: M.I.K group. Năm thực hiện: 2015

Thực hiện bởi CCARCHITECT