M.I.K Park Riverside

Back to Projects

M.I.K Park Riverside

Diễn họa

M.I.K Park Riverside

Dự án M.I.K Park Riverside. ĐỊa điểm: Quận 9 - TP HCM. Chủ đầu tư: M.I.K group. Năm thực hiện: 2015

Thực hiện bởi CCARCHITECT