Imperia Garden HBi

Back to Projects

Imperia Garden HBi

Diễn họa

Imperia Garden HBi

Dự án khu nhà mẫu kết hợp sàn giao dịch BĐS HBI. Địa điểm: Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân - Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần HBI. Diện tích xây dựng 2000 m2. Năm thực hiện: 2015

Thực hiện bởi CCARCHITECT