Imperia Gadern Villas

Back to Projects

Imperia Gadern Villas

Diễn họa

Imperia Gadern Villas

Dự án Imperia Gadern Villas Địa điểm: Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân - TP Hà Nội. Chủ đầu tư: M.I.K group. Năm thực hiện: 2017

Thực hiện bởi CCARCHITECT