HDI Golden Palm

Back to Projects

HDI Golden Palm

Diễn họa

HDI Golden Palm

Dự án HDI Golden Palm. Địa điểm: Lê Văn Lương, Thanh Xuân - TP Hà Nội. Chủ đầu tư: HDI Sunrise. Năm thực hiện: 2016

Thực hiện bởi CCARCHITECT