Gelex office 52 Lê Đại Hành

Back to Projects

Gelex office 52 Lê Đại Hành

Văn phòng, showroom

Gelex office 52 Lê Đại Hành

Dự án Văn phòng làm việc Gelex. Địa điểm: 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng - Hà Nội. Chủ đầu tư: Ms. Hanh. DIện tích: 85m2. Năm thực hiện: 2017

Thực hiện bởi CCARCHITECT