Doji Dragon bay S2

Back to Projects

Doji Dragon bay S2

Diễn họa

Doji Dragon bay S2

Dự án The Sapphire Residence S2. Địa điểm: Doji Dragon bay - TP Hạ Long. Chủ đầu tư: Doji group. Năm thực hiện: 2018

Thực hiện bởi CCARCHITECT