Doji Dragon bay S1

Back to Projects

Doji Dragon bay S1

Diễn họa

Doji Dragon bay S1

Dự án The Sapphire Residence S1. Địa điểm: Doji Dragon Bay - TP Hạ Long. Chủ đầu tư: Doji Group. Năm thực hiện: 2017

Thực hiện bởi CCARCHITECT