Black Ball Quang Trung

Back to Projects

Black Ball Quang Trung

Nhà hàng

Black Ball Quang Trung

Dự án Black Ball Quang Trung. Địa điểm: 32 Quang Trung. Chủ đầu tư: Black Ball Corp. Năm thực hiện: 2015.

Thực hiện bởi CCARCHITECT