Ascott Waterfront Saigon

Back to Projects

Ascott Waterfront Saigon

Diễn họa

Ascott Waterfront Saigon

Dự án Ascott Waterfront Saigon. Địa điểm: Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 - TP HCM. Chủ đầu tư: M.I.K group. Năm thực hiện: 2015

Thực hiện bởi CCARCHITECT