Alpha Royal Park

Back to Projects

Alpha Royal Park

Diễn họa

Alpha Royal Park

Dự án Alpha Royal Park. Địa điểm: Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân - TP Hà Nội. Chủ đầu tư: M.I.K group. Năm thực hiện: 2016

Thực hiện bởi CCARCHITECT